Rybicki/Cruz/Witkowski/Orins

Rybicki/Cruz/Witkowski/Orins
12/11/2017
18h00

Location
Proza club,
Wroclaw,
Pologne

Marcin Witkowski- Wrocław
Mateusz Rybicki – Wrocław
Ivann Cruz – Lille
Peter Orins –Lille